Saabat vom Bastaw эр

Төрсөн: 2018.03.05
Регистерийн дугаар: MSV18030530 (JR757001)
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: L.Dashnyam
Үржүүлэгч: Alexander Kostadinovic