Janna des Héritiers de No Yawen эм

Төрсөн: 2014.02.06
Регистерийн дугаар: MSV14020607 (LOF 678565/0)
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: T.Tuguldur
Үржүүлэгч: Amelie Stroo / Kevin Briois