V(MN) Dax von Tal Nutag эр

Төрсөн: 2018.03.30
Регистерийн дугаар: MSV 18033001
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: Mergen.B
Үржүүлэгч: O.Govilkhasuren