Khurts Kharts Biki эм

Төрсөн: 2016.11.19
Регистерийн дугаар: MSV16111902
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: G.Gan-Erdene
Үржүүлэгч: Ch.Lhagva