Rocky zur Worringer Rheinaue эр

Төрсөн: 2019.10.15
Регистерийн дугаар: SZ 2359860
HD-SV: HD a-normal, ED-SV: ED a-normal
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: Molor-Erdene.J
Үржүүлэгч: Bruno Itter