Arre Fixfrutta эр

SG
Төрсөн: 2021.03.12
Регистерийн дугаар: MSV21031201 (JR 769387)
HD-SV: HD a-normal, ED-SV: ED a-normal
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: Orgil Sandagsuren
Үржүүлэгч: Dukanovic Milos