SG1(MNG) Altan Gobi Black Rose эм

Төрсөн: 2017.06.10
Регистерийн дугаар: MSV17061004
Үржлийн эрх:
Эзэмшигч: B.Unurbuyan
Үржүүлэгч: D.Erdene-Ochir