Үржлийн газар Khukh Chono
Эр нохой VA1 (SRB) Zorro de la Madonina
Эм нохой SG1(MNG) Sofy vom Bastaw
Төрсөн огноо 2023.2.1
Гөлөгний 5 (3, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт