Үржлийн газар Orchlon
Эр нохой VA(GR) Zorro de la Madonina
Эм нохой SG2(MNG) Jule von der Bärenschlucht
Төрсөн огноо 2023.3.21
Гөлөгний 6 (2, 4)
Баталгаажсан эсэх
Баримт