Үржлийн газар Orkhon Sor
Эр нохой Haus Ariuk Archi
Эм нохой Bayan Erdenet Ursula
Төрсөн огноо 2019.7.1
Гөлөгний 2 (1, 1)
Баталгаажсан эсэх
Баримт