Үржлийн газар Noyon Jaraid
Эр нохой 3xSG1(MNG) KingGdom Turbo
Эм нохой SG2(MNG) Narimiin Khundii Mickey
Төрсөн огноо 2020.9.14
Гөлөгний 3 (2, 1)
Баталгаажсан эсэх
Баримт