Үржлийн газар Khan's Land
Эр нохой Khan's Land Hero
Эм нохой Khan's Land Lucy
Төрсөн огноо 2021.3.8
Гөлөгний 4 (2, 2)
Баталгаажсан эсэх
Баримт