Үржлийн газар Khukh Chono
Эр нохой VA1 (SRB) Zorro de la Madonina
Эм нохой SG1(MNG) Sofy vom Bastaw
Нийлсэн огноо 2022.12.03
Баталгаажсан эсэх
Баримт