Үржлийн газар Team SS
Эр нохой Haus Ariuk Magnum
Эм нохой Alice von Team SS
Нийлсэн огноо 2023.02.26
Баталгаажсан эсэх
Баримт