Үржлийн газар Haus Khunnu
Эр нохой Zol von Tengeriin Khuch
Эм нохой Noyod Afra
Нийлсэн огноо 2023.07.20
Баталгаажсан эсэх
Баримт