Үржлийн газар Noyod
Эр нохой SG3(MNG) Seven Biffa
Эм нохой Khan's Land Oprah
Нийлсэн огноо 2020.12.17
Баталгаажсан эсэх
Баримт