Үржлийн газар Orchlon
Эр нохой SG1(MNG) Khukh Zuchi Arnor
Эм нохой SG2(MNG) Jule von der Bärenschlucht
Нийлсэн огноо 2020.12.18
Баталгаажсан эсэх
Баримт