Үржлийн газар Seven
Эр нохой SG3(MNG) Seven Biffa
Эм нохой Khuder Anya
Нийлсэн огноо 2021.05.01
Баталгаажсан эсэх
Баримт