Үржлийн газар Altan Gobi
Эр нохой SG2(MNG) Unench Tuslagch Angus
Эм нохой Altan Gobi Zoya
Нийлсэн огноо 2021.02.17
Баталгаажсан эсэх
Баримт