Дүрэм журам
3. Нохдыг үржилд ашиглахыг хориглох тухай дүрэм

3.1. Зориггүй (аймхай) нохой.
3.1.1. Ширүүн авиртай нохой.
3.1.2. Сул дорой зан байдалтай нохой.
3.1.3. Нэг төмсөгтэй болон хоёр төмсөг хуухнагт буугаагүй.
3.1.4. Хоёр чих бүрэн зөв босоогүй эсвэл аль нэг чихний 3/2 хэсэг байхгүй, дутуу сүүлтэй буюу сүүлний үзүүр борвиноос дээш нохойнууд.
3.1.5. Шүд дутуу буюу шүдний согогтой нохой (механик гэмтлээс шүдэнд согог үүссэн тохиолдолд түүнийг гэрчлэх эмчийн магадалгаатай байх).
3.1.6. Эрүү согогтой буюу буруу зуулт (Эрүүний согогийг үүдэн шүдний зуултаар тодорхойлно).
3.1.6.1. Доод үүдэн шүд дээд үүдэн шүднээс 2мм-ээс илүү зайтай байх.
3.1.6.2. Дээд үүдэн шүд доод үүдэн шүдийг мөргөсөн байх.
3.1.6.3. Доод үүдэн шүд дээд үүдэн шүднээс илүү гарсан байх.

3.2. Үржүүлгийн зөвшөөрлийг цуцлах.
3.2.1. Хэрэв үржүүлгийн явцад үр дүн хангалтгүй байвал (3.1-р зүйлд заасан тохиолдлууд ихээр илрэх) үржүүлгийн ажлын комисс шалтгааныг тодруулахын тулд шаардлагатай арга хэмжээг нэн даруй авна. Үржүүлгийн ажлын комисс нь тухайн холбогдох нохой түүний үр удмыг мөн эсэхийг тогтоохын тулд шаардлагатай тохиолдолд мал эмнэлгийн шинжилгээ хийх эрхтэй. Хэрэв тухайн алдаа дутагдал нь нотлогдсон тохиолдолд үржлийн зөвшөөрлийг эргүүлэн татна.